Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Navýšenie odmeny za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním

13.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 08.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. januára 2016 č. MK-845/2016-110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním v znení opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 27. septembra 2021 č. MK-6705/2021-110/19567.

Poskytovanie dotácií v kultúre pre vybrané programy

4.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 19.07.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MK-8898/2021-110/28396.

Zníženie DPH na niektoré tovary a služby v kultúre a kreatívnom priemysly

4.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 20.07.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Hlavným cieľom návrhu zákona je finančná podpora pre fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu prostredníctvom aplikácie zníženej sadzby DPH na vybrané tovary a služby zo sektora KKP.