Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zmeny k registru trestov a oznamovacia povinnosť obcí

25.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 18.11.2021 bol v MPK zverejnený zákon o registri trestov. Cieľom zákona je minimalizovať okruh subjektov a účelov pre poskytovanie odpisu registra trestov.

Počítanie lehoty pri oznámení uloženia zásielky občanovi

24.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli oznámenie o mieste uloženia písomnosti podľa § 5 zákona o hlásení pobytu občanov. Ako sa tieto dni počítajú? Ide o kalendárne alebo pracovné dni? Ráta sa za prvý deň lehoty aj deň zverejnenia a sviatok?

Zrušenie trvalého pobytu v nájomnom byte bývalému manželovi

24.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obec ako ohlasovňa zrušiť trvalý pobyt v nájomnom byte na návrh vlastníka? Nájomca chce zrušiť trvalý pobyt bývalému manželovi, s ktorým ale nie  je uzatvorená nájomná zmluva. Aké úkony musí nájomca vykonať, aby obec ako vlastník podala návrh do ohlasovne pobytu?

Odtlačky prstov na občianskych preukazoch

11.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.08.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch. Novela upravuje doplnenie odtlačku prstov na občiansky preukaz.