Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Rozdielne určenie poplatku za množstvový zber

28.7.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Môže mesto zaviesť povinne nevážený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre určitý typ poplatníka (podnikateľské subjekty, právnické osoby) na celom území mesta?

Pôvodca odpadu a plnenie poplatkovej povinnosti v prípade prenajímateľov nehnuteľností

30.5.2023

Mgr. Igor Šumichrast

Je prenajímateľ objektu/správca povinný prevziať poplatkovú povinnosť za odpady resp. preberá ju automaticky alebo ju môže prevziať za svojich nájomcov (čo oznámi správcovi dane)? Ak tak neurobí, poplatkovú povinnosť za ostatných nepreberá?