Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zverejňovanie úradných stanovísk obce poslancom na súkromnom profile sociálnej siete

25.7.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Je v súlade so zákonom, aby poslanec zastupiteľstva zverejňoval na sociálnych sieťach stanoviská orgánov verejnej správy, napr. stavebného úradu, vrátane osobných údajov ako meno a priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý stanovisko vypracoval?

Individuálne online hlasovanie poslanca na zastupiteľstve?

30.6.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Ak sa poslanec zastupiteľstva  nemôže osobne zúčastniť rokovania zastupiteľstva, môže hlasovať prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo on-line za uznesenia, ktoré budú predkladané na zastupiteľstve v bežnom režime?