Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zabezpečenie voľby hlavného kontrolóra obce

30.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Kto zabezpečuje po technickej stránke oznámenie a vedenie výberového konania, zabezpečenie potrebných podkladov k uskutočneniu výberového konania a iné ohľadne voľby hlavného kontrolóra obce?

Zmeny zmluvy o nájme bez súhlasu zastupiteľstva?

8.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Je možné nájomnú zmluvu uzatvorenú na základe verejnej obchodnej súťaže meniť dodatkom v časti podstatných náležitostí bez schválenia obecného zastupiteľstva? Môže zastupiteľstvo schvaľovať dodatok zmluvy o nájme, ktorá bola výsledkom verejnej súťaže?

Prihlásenie poslanca pracujúceho v ČR do sociálnej a zdravotnej poisťovne

29.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Máme prihláseného poslanca na nepravidelný príjem v sociálnej poisťovni, ale on je český zamestnanec a má českú VšZP, vykonáva činnosť ako zamestnanec v dvoch členských štátoch ČR a SR. Požiadala som poslanca, aby si vybavil Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy PD A1 do českého sociálneho systému. Kto je povinný A1 mu vybaviť - zamestnanec alebo zamestnávateľ. A ako je to z českou VšZP, prihlásim ho až po vystavení A1.