Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Opatrenia pre školy od 12. októbra 2020

12. 10. 2020

tím isamosprava.sk

Prinášame Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s pandémiou účinné od  12.10.2020 a revidovaný Manuál k organizácii výchovy a vzdelávania pre základné školy zo dňa 11.10.2020.

Preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov - usmernenie

25. 9. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky eviduje zvýšené obavy riaditeľov škôl a školských zariadení z absencie informácií o bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré očakávajú od okresných úradov v sídle kraja.

Odbúranie povinností vlastníkov detských ihrísk

21. 9. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 18.09.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.