Voľby

Právna úprava volieb do orgánov samosprávy obcí je upravená v zákone č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov. Práve prostredníctvom volieb do orgánov samosprávy obcí sa napĺňa právo obyvateľa obce spolupodieľať sa na rozhodovaní o verejných záležitostiach obecného významu.

Obec najmä pripravuje voľby, organizačno-technicky zabezpečuje priebeh volieb a vyhlasuje výsledky volieb.

V slovenskom právnom poriadku sú upravené aj ďalšie druhy volieb, pri ktorých obce vykonávajú rôzne kompetencie organizačno technického charakteru, a to:

  • Voľba prezidenta Slovenskej republiky
  • Voľby do Európskeho parlamentu
  • Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
  • Voľby do orgánov samosprávnych krajov
  • Referendum – ako forma priamej demokracie. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (1)

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR 2023

20.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 12.06.2023 bol v MPK zverejnený harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2023. Cieľom je zabezpečenie realizácie úloh týkajúcich sa prípravy a vykonania volieb do NR SR v roku 2023.

Dôvodové správy (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (2)

Manuál pre kandidáta na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja

20.8.2017

Mgr. Matej Trnavský

Predstavujeme materiál určený pre kandidátov na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja vo  voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2017

Manuál pre kandidáta na funkciu predsedu samosprávneho kraja

20.8.2017

Mgr. Matej Trnavský

Predstavujeme materiál určený pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja vo  voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2017
Odborné stanoviská (2)

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

7.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 28.06.2022 vláda SR schválila Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022.

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

25.8.2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prinášame harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.


Prípadové štúdie (12)

Otázky & odpovede / FAQ voľby 2022

16.8.2022

tím isamosprava.sk

Pripravili sme sumár krátkych otázok a odpovedí k voľbám, ktoré pre vás denne spracúvame. Otázky priebežne aktualizujeme.
Rozsiahlejšie otázky a odpovede nájdete v sekcii VOĽBY - prípadové štúdie.

Jedna osoba ako nezávislý kandidát a kandidát politickej strany

3.8.2022

JUDr. Monika Ivanová

Je možné kandidovať na funkciu starostu obce ako nezávislý kandidát a zároveň kandidovať na funkciu poslanca na kandidátnej listine politickej strany?

Profesionálny vojak ako kandidát

7.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Môžem ako profesionálny vojak kandidovať vo voľbách do samosprávy?

Vlastníctvo k priestorom volebnej miestnosti kandidátom

30.6.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže kandidát za poslanca do mestského zastupiteľstva byť zároveň majiteľ reštaurácie, v ktorej je zriadená volebná miestnosť pre okrsok volebného obvodu, v ktorom je sám kandidátom?

Vykonanie voľby mimo miesta trvalého bydliska

31.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Je nejaká možnosť zúčastniť sa volieb do VÚC 2017 aj mimo miesta trvalého bydliska ( napr. v mieste prechodného bydliska) alebo internetovou formou ?

Je možné podať kandidátnu listinu aj elektronicky?

14.8.2017

Mgr. Matej Trnavský

Mám záujem kandidovať ako nezávislý kandidát na poslanca samosprávneho kraja. Je možné podať kandidátnu listinu aj elektronicky?


Je možné zberať hlasy na podporu kandidáta za poslanca VÚC aj elektronicky?

14.8.2017

Mgr. Matej Trnavský

Mám záujem kandidovať ako nezávislý kandidát na poslanca samosprávneho kraja. Je možné zberať hlasy na podporu nezávislého kandidáta  aj elektronicky?


Vzdanie sa kandidatúry

7.8.2017

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť na hlasovacom lístku kandidát, ktorý oficiálne odstúpil pred voľbami?


Zahladené odsúdenie – prekážka kandidáta do volieb?

31.7.2017

Mgr. Matej Trnavský

Môže kandidovať na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja osoba, ktorá bola v minulosti odsúdená ale jej odsúdenie bolo zahladené?


Vzdelanostný cenzus pre kandidáta na predsedu VÚC?

31.7.2017

Mgr. Matej Trnavský

Ustanovuje právna úprava vzdelanostný cenzus pre kandidáta na funkciu predsedu samosprávneho kraja?


Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja

6.7.2017

Mgr. Matej Trnavský

Ako je možné sa brániť proti rozhodnutiu o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávnych krajov?

Odstúpenie kandidáta a jeho meno ako súčasť hlasovacieho lístka

6.7.2017

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť na hlasovacom lístku kandidát, ktorý oficiálne odstúpil pred voľbami?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (18)

Určenie volebných obvodov a namietanie nezákonnosti

27.11.2023

Alexandra Močárová

Vyhradenie miesta a stanovenie podmienok vylepovania volebných plagátov počas volebnej kampane

28.9.2023

Alexandra Močárová

Neplatnosť otázky obecného referenda vs. výpočet kvóra zúčastnených osôb

2.5.2023

Alexandra Močárová

Neplatný občiansky preukaz vs. platnosť volieb

2.5.2023

Alexandra Močárová

Ústavný súd SR z 14.1.2015 - V konaní o volebných veciach sa neuplatňuje vyhľadávacia zásada

12.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd SR z 9.3.2011 - Procesná legitimácia politickej strany na podanie volebnej sťažnosti

1.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 22.2.2011 - Hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej schránky

1.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 23.2.2011 - Zmysel rozhodovania ústavného súdu o volebných sťažnostiach

1.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 2.3.2011 - Porušenie volebného moratória vhadzovaním letákov

1.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 6.2.2008 - Povinnosť preukázania totožnosti voliča

1.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 22.2.2011 - Hlasovanie v súlade s volebným zákonom

31.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 2.3.2011 - Posudzovanie hlasovacích lístkov okrskovou volebnou komisiou

31.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 2.3.2011 - Nezapečatenie volebnej dokumentácie

31.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 23.2.2011 - Kandidát nemôže asistovať voličovi, ktorý pre telesnú vadu nemôže upraviť hlasovací lístok alebo preto, že nemôže čítať alebo písať

31.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 23.2.2011 - Určenie zvoleného poslanca žrebom pri rovnosti hlasov

31.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 3.7.2008 - Spôsoby spochybnenia volieb

31.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 19.10.2011 - Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov Ústavným súdom SR

31.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.