Voľby

Právna úprava volieb do orgánov samosprávy obcí je upravená v zákone č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov. Práve prostredníctvom volieb do orgánov samosprávy obcí sa napĺňa právo obyvateľa obce spolupodieľať sa na rozhodovaní o verejných záležitostiach obecného významu.

Obec najmä pripravuje voľby, organizačno-technicky zabezpečuje priebeh volieb a vyhlasuje výsledky volieb.

V slovenskom právnom poriadku sú upravené aj ďalšie druhy volieb, pri ktorých obce vykonávajú rôzne kompetencie organizačno technického charakteru, a to:

  • Voľba prezidenta Slovenskej republiky
  • Voľby do Európskeho parlamentu
  • Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
  • Voľby do orgánov samosprávnych krajov
  • Referendum – ako forma priamej demokracie. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (2)

Manuál pre kandidáta na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja

19.8.2017

Mgr. Matej Trnavský

Predstavujeme materiál určený pre kandidátov na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja vo  voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2017

Manuál pre kandidáta na funkciu predsedu samosprávneho kraja

19.8.2017

Mgr. Matej Trnavský

Predstavujeme materiál určený pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja vo  voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2017
Odborné stanoviská (1)

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

25.8.2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prinášame harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.


Prípadové štúdie (8)

Vykonanie voľby mimo miesta trvalého bydliska

31.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Je nejaká možnosť zúčastniť sa volieb do VÚC 2017 aj mimo miesta trvalého bydliska ( napr. v mieste prechodného bydliska) alebo internetovou formou ?

Je možné podať kandidátnu listinu aj elektronicky?

14.8.2017

Mgr. Matej Trnavský

Mám záujem kandidovať ako nezávislý kandidát na poslanca samosprávneho kraja. Je možné podať kandidátnu listinu aj elektronicky?


Je možné zberať hlasy na podporu kandidáta za poslanca VÚC aj elektronicky?

14.8.2017

Mgr. Matej Trnavský

Mám záujem kandidovať ako nezávislý kandidát na poslanca samosprávneho kraja. Je možné zberať hlasy na podporu nezávislého kandidáta  aj elektronicky?


Vzdanie sa kandidatúry

7.8.2017

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť na hlasovacom lístku kandidát, ktorý oficiálne odstúpil pred voľbami?


Zahladené odsúdenie – prekážka kandidáta do volieb?

31.7.2017

Mgr. Matej Trnavský

Môže kandidovať na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja osoba, ktorá bola v minulosti odsúdená ale jej odsúdenie bolo zahladené?


Vzdelanostný cenzus pre kandidáta na predsedu VÚC?

31.7.2017

Mgr. Matej Trnavský

Ustanovuje právna úprava vzdelanostný cenzus pre kandidáta na funkciu predsedu samosprávneho kraja?


Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja

6.7.2017

Mgr. Matej Trnavský

Ako je možné sa brániť proti rozhodnutiu o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávnych krajov?

Je kandidát pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktorý sa vzdal kandidatúry súčasťou hlasovacieho lístka?

6.7.2017

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť na hlasovacom lístku kandidát, ktorý oficiálne odstúpil pred voľbami?
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (14)

Ústavný súd SR z 14.1.2015 - V konaní o volebných veciach sa neuplatňuje vyhľadávacia zásada

12.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd SR z 9.3.2011 - Procesná legitimácia politickej strany na podanie volebnej sťažnosti

31.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 22.2.2011 - Hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej schránky

31.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 23.2.2011 - Zmysel rozhodovania ústavného súdu o volebných sťažnostiach

31.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 2.3.2011 - Porušenie volebného moratória vhadzovaním letákov

31.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 6.2.2008 - Povinnosť preukázania totožnosti voliča

31.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 22.2.2011 - Hlasovanie v súlade s volebným zákonom

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 2.3.2011 - Posudzovanie hlasovacích lístkov okrskovou volebnou komisiou

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 2.3.2011 - Nezapečatenie volebnej dokumentácie

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 23.2.2011 - Kandidát nemôže asistovať voličovi, ktorý pre telesnú vadu nemôže upraviť hlasovací lístok alebo preto, že nemôže čítať alebo písať

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 23.2.2011 - Určenie zvoleného poslanca žrebom pri rovnosti hlasov

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 3.7.2008 - Spôsoby spochybnenia volieb

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 19.10.2011 - Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov Ústavným súdom SR

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.