Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Posun účinnosti VZN vs. neukončené verejné obstarávanie k parkovaniu

28.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Je možné úpravu účinnosti VZN, ktoré sa týka parkovania formou VZN urobiť až po nadobudnutí účinnosti pôvodného VZN? Je možné účinnosť VZN formulovať opisne, bez určenia konkrétneho dátumu, napr. naviazať na ukončenie verejného obstarávania, keď nám ešte neskončilo verejné obstarávanie?