Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zlepšenie postavenia sociálnych podnikov a  rodinných podnikov

19.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 12.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Plánované zmeny sociálnych podnikov

3.3.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. Cieľom Návrh zákona má na základe doterajšej aplikačnej praxe posilniť a podporiť na Slovensku priaznivé prostredie pre rozvoj sociálnej ekonomiky, teda produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, organizovaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech (či už prostredníctvom netrhovej činnosti, alebo prostredníctvom sociálneho podnikania).

Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe

30.9.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie v poradí druhú aktualizáciu Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe. Cieľom predkladaného materiálu je systematizovať prístupy k riešeniu chudoby a sociálneho vylúčenia a rozvíjať ich pod jednotným rámcom, a to najmä vo vzťahu k cieľom vyplývajúcim zo stratégie Európa 2020. 

Sociálny podnik mesta vs. verejné obstarávanie

29.8.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Zákon o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje pre verejného obstarávateľa ak dodávateľom je registrovaný sociálny podnik. RSP bude založené 100% mestom ako nezisková organizácia alebo s.r.o., je nutné postupovať v súlade s ustanoveniami ZVO, keď bude RSP kupovať tovary a služby na uskutočňovanie jeho vlastnej podnikateľskej činnosti ?

Zmeny a pomoc aj pre sociálne podniky

24.4.2020

JUDr. Adriána Kováčová

NR SR dňa 22.4.2020 schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z.. Predloženým návrhom zákona sa navrhuje v reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19 upraviť niektoré podmienky získavania štatútu registrovaného sociálneho podniku ako aj zaviesť alternatívne spôsoby plnenia niektorých povinností registrovaného sociálneho podniku. Návrhom sa reaguje na to, že registrované sociálne podniky v tejto zložitej krízovej situácii prechádzajú častými personálnymi a inými zmenami, preto sa navrhujú opatrenia ústretové voči týmto špecifickým subjektom na trhu práce, ktoré na národnej a lokálnej úrovni podporujú rozvoj regionálnej zamestnanosti a medzitrh práce a ktoré sú zamerané na tvorbu a poskytovanie tovarov a služieb sociálne ohrozeným skupinám obyvateľstva.