Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Schválená 3. vlna znižovania byrokracie

26. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 24.07.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.

Uplatňovanie reklamácií pri správe majetku mesta

26. 7. 2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Ako mestská rozpočtová organizácia máme v správe majetok mesta, o ktorý sa staráme. Môžeme ohľadne mestského majetku uplatňovať reklamácie voči zhotoviteľom rôznych prác na tomto majetku alebo potrebujeme osobité splnomocnenie?

Poskytnutie sociálneho bytu poslancovi

22. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec vlastní sociálne nájomné byty, ktoré spláca formou pevného nájomného ŠFRB. O byt má záujem a nasleduje v poradovníku, súčasný poslanec obecného zastupiteľstva. Môže dostať poslanec tento byt?

Prenájom časti domu starostom obce vs. podnikanie

19. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Ako starosta vlastním dom, ktorého časť chceme s manželkou prenajať. Ide o dlhodobý prenájom bez poskytovania pridaných služieb. Musím požiadať o DIČ?