Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Konanie konateľa obecnej s.r.o. v rozpore s odbornou starostlivosťou

19.6.2024

JUDr. Helena Laposová

Konateľ obecnej spoločnosti s ručením obmedzeným vkladá na účet spoločnosti financie v hotovosti a následne si ich vyberá ako vrátenie pôžičky prevodom na svoj účet alebo na účet manželky. Obecná s.r.o. má neustále finančné problémy. Ako môže obec zabrániť takémuto konaniu, ak konateľ aj po upozornení bude v tom pokračovať?

Finančné nástroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov

13.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 05.06.2024 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Návrhom zákona sa dopĺňa Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka ako európsky štrukturálny a investičný fond, z ktorého je poskytovaný na území Slovenskej republiky príspevok na finančné nástroje.

2. Odborná rada samosprávy

11.6.2024

isamosprava.sk

Dňa 05.06.2024 sa uskutočnila 2. Odborná rada samosprávy s nasledovným programom: 

  1. §5 Občianskeho zákonníka - praktické problémy konania samospráv pri zrejmom zásahu do pokojného stavu (pokračovanie)
  2. Priestupky spojené so zákazom požívania alkoholu na verejných priestranstvách
  3. Vysporiadanie pozemkov pod stavbami (zákon č. 66/2009 Z. z.)
  4. Predzmluvná povinnosť zamestnávateľa voči uchádzačom o zamestnanie na škole
    (vrátane pozície riaditeľa)Zmeny zákona o majetku obcí a problémy s ním spojené