Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Regulácia politickej reklamy nariadením EÚ

21.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 20.06.2022 bol v MPK zverejnený návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia EP a Rady o transparentnosti a cielení politickej reklamy, ktoré je zamerané na hospodárske subjekty poskytujúce služby politickej reklamy a vydavateľov politickej reklamy, politické strany a kandidátov na území Európskej únie a ďalších aktérov.

Predĺženie lehoty na blokovanie škodlivého obsahu a škodlivej aktivity

21.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 15.06.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou došlo k predĺženiu časového obdobia, počas ktorého je Národný bezpečnostný úrad oprávnený rozhodnúť o blokovaní škodlivého obsahu alebo škodlivej aktivity do 30.09.2022.