Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Druhé živé vysielanie isamosprava.sk

27.5.2022

tím isamosprava.sk

Druhé živé vysielanie
Termín: štvrtok 2.6.2022 
Čas: 9.00 do 9.45 hod.
Kde: online prostredníctvom aplikácie TEAMS

VIDEO: Rozhovor so Splnomocnencom Vlády SR p. Vagačom - možnosti spolupráce samospráv a neziskového sektora

27.5.2022

Tím isamosprava.sk

Vážení používatelia portálu isamosprava.sk,
prinášame Vám časť rozhovoru so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Filipom Vagačom, ktorý exkluzívne poskytol pre portál itretisektor.sk. Vo vybranej časti rozhovoru p. Vagač poukazuje na možnosti využitia subjektov neziskového sektora samosprávami.