Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Požiadavky na odchyt túlavých zvierat, karanténne stanice a útulky

19.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 15.10.2020 nadobudla účinnosť vyhláška č.283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Vyhláškou sa zároveň ruší vyhláška č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Financovanie preneseného výkonu štátnej správy všeobecne

19.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Obec v rámci prenesenej kompetencie prerozdeľuje financie. Ako má obec rozdeliť financie na prenesené kompetencie, napr. ma mzdy, prevádzku a pod.?

Aktuálne: Povinnosti obcí pri celoplošnom testovaní na COVID19

18.10.2020

tím isamosprava.sk

Vláda SR dňa 18.10.2020 schválila Návrh na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu. Je nevyhnutné zabezpečiť spoluprácu ozbrojených síl Slovenskej republiky s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a územnou samosprávou.

Návrh štátneho rozpočtu na rok 2021 predložený do NRSR

16.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 15.10.2020 bol do NRSR doručený Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 (Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023).